FANDOM

  • Bethanynguyen301199

    I learnt English but i am not very good at it. Beside i am Vietnamese so it will be great if i talk about this subject in my mother`language. If any foreigners read my blog, please consider it before you guys read it! Thanks a lot!

    • Tôi không phải là tuýp người thích xem phim. Đúng là tôi xem phim rất nhiều nhưng "how i met your mother" là 1 trong số ít bộ phim tôi thực sự thích. Nó không phải là bộ phim hài đầu tiên của tôi bởi vì như thế nó sẽ không công bằng, tất nhiên rồi =)) Như thế mọi người sẽ nghĩ tôi hơi bị nông cạn. :') Tôi sẽ đính chính lại, tôi đã coi rất nhiều phim hài và "how i met your mother" chỉ đơn giản làm tôi thực sự ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nó hài hước một cách chúng ta có thể gọi là "unique". Nó hài hước theo…
    Read more >